Kairos.
Een nieuwe bevlogenheid


In Kairos, een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen het ‘technocratische denken’ en houdt ze een filosofisch pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen & denken kan inspireren om een uitweg uit de economische en ecologische crisis te vinden.


Meer lezen >>>
Blindgangers

In Blindgangers fileert Joke J. Hermsen de huidige tijdgeest en generatie die in de jaren zestig geboren is. Het is een roman over de gefnuikte idealen en turbulente relaties van mensen die op zoek zijn naar bezieling, bevlogenheid en nieuw moreel elan.Meer lezen >>>

Blindgangers

In Blindgangers fileert Joke J. Hermsen de huidige tijdgeest en generatie die in de jaren zestig geboren is. Het is een roman over de gefnuikte idealen en turbulente relaties van mensen die op zoek zijn naar bezieling, bevlogenheid en nieuw moreel elan.Meer lezen >>>
Windstilte van de ziel

In de omgeving van het Franse pelgrimsoord Vézelay reflecteert schrijfster en filosofe Joke Hermsen op het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die van levensbelang zijn, maar waar nauwelijks ruimte meer voor is in onze overvolle agenda's?


Meer lezen >>>
Stil de tijd

Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd.
Meer lezen >>>

Stil de tijd

Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd.
Meer lezen >>>
De liefde dus

Een historische roman over de meest duistere periode in het leven van de 18e eeuwse Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen en over het eeuwige conflict tussen liefde en trouw, hartstocht en rede, vrijheid en moraal.Meer lezen >>>
De liefde dus

Een historische roman over de meest duistere periode in het leven van de 18e eeuwse Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen en over het eeuwige conflict tussen liefde en trouw, hartstocht en rede, vrijheid en moraal.Meer lezen >>>

De liefde dus

Een historische roman over de meest duistere periode in het leven van de 18e eeuwse Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen en over het eeuwige conflict tussen liefde en trouw, hartstocht en rede, vrijheid en moraal.Meer lezen >>>
Tweeduister
Een historische roman over de Engelse kunstenaarsgroep Bloomsbury en een fascinerende verbeelding van de jaren tussen de twee wereldoorlogen, waarin kunst wordt geconfronteerd met politiek en liefde met geweld.

Meer lezen >>>
Heimwee naar de mens

Een bundeling van essays over literatuur (Gustave Flaubert, Virginia Woolf, Ingeborg Bachmann), filosofie (Hannah Arendt, Sarah Kofman, Martin Heidegger) en beeldende kunst (Marlene Dumas, Armando).

Meer lezen >>>

Tweeduister
Een historische roman over de Engelse kunstenaarsgroep Bloomsbury en een fascinerende verbeelding van de jaren tussen de twee wereldoorlogen, waarin kunst wordt geconfronteerd met politiek en liefde met geweld.

Meer lezen >>>
Die Gärten von Bloomsbury

Duitse vertaling Tweeduister

'Der Roman ist lebhaft, traurig, voll Hoffnung und Liebe. Er ist vielseitig, intelligent, aus dem Leben, und wunderbar erzählt. Er ist eine Zeitreise in die wilden Zwanziger Jahre und eine 'Hymne von Roman! Sie werden ihn nie mehr vergessen.' (Alex Dengler, in: Bild am Sontag)
Meer lezen >>>
De profielschets

Een satirische roman over de academische perikelen van Professor Brakhoven bij het bepalen van de profielschets van een nieuwe hoogleraar wijsbegeerte. En de ontluisterende ontmoeting met zijn echtgenote, die werkloos en lusteloos vegeteert in een nieuwbouwwijk ergens in een randstedelijk suburbia.

Meer lezen >>>

Het dameoffer

Romandebuut over een zoektocht naar de oorsprong, een grote liefde in Parijs en een ambivalente moeder-dochterverhouding.

`Het dameoffer is niet alleen een roman over een verstikkende moeder-dochterrelatie…, maar ook een feestelijk verpakte verhandeling over poetica’.
(Elsbeth Etty, in NRC).
Meer lezen >>
Simone de Beauvoir
A
lles welbeschouwd

Als er iets is dat het werk van Simone de Beauvoir (1908-1986) kenmerkt, dan is het de enorme gretigheid die eruit spreekt om zowel de kunst als de wetenschap, de filosofie als de literatuur te omarmen.

Meer lezen >>>


Het denken van de ander

Aan het einde van een eeuw waarin de ene mens de andere wederom een wolf is gebleken en waarin op grote schaal immigratiestromen op gang zijn gekomen die ons confronteren met het anders-zijn...

Meer lezen >>>

Nomadisch Narcisme

Centraal in dit proefschrift staat het werk van drie feministische schrijfsters uit de 18e, 19e en 20e eeuw: Belle van Zuylen, Lou Andreas-Salome en de Oostenrijkse schrijfster Ingeborg Bachmann. Uit hun filosofische geschriften destilleert Hermsen de achterliggende ideëen over vrouwelijke identiteit, liefde en de (on)mogelijke verhouding tussen de seksen.
Meer lezen >>

The Judge and the
Spectator


With D. Villa
Hannah Arendt's Political
Philosophy (Morality and the
Meaning of Life)

Read more >>>

Kairos.
Een nieuwe bevlogenheid

midprice

In Kairos, een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen het ‘technocratische denken’ en houdt ze een filosofisch pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen & denken kan inspireren om een uitweg uit de economische en ecologische crisis te vinden.


Meer lezen >>>