De liefde dus

Een historische roman over de meest duistere periode in het leven van de 18e eeuwse Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen en over het eeuwige conflict tussen liefde en trouw, hartstocht en rede, vrijheid en moraal.


Bestel hier De liefde dus Paperback, €12.50

ISBN 9789029565639Samenvatting
-----------------------------------------------------------------------------------------Parijs, zomer 1785. In de stad heerst een grimmige sfeer. Onder het hongerende volk groeit de onvrede over de decadente levensstijl van het koningspaar, dat geleidelijk zijn macht begint te verliezen. Aan de vooravond van de Franse Revolutie reist de Nederlandse schrijfster Belle van Zuylen vanuit Zwitserland af naar dat roerige Parijs, op de vlucht voor een onmogelijke liefde. Zij is volwassen en ongelukkig getrouwd met een saaie aristocraat, de minnaar die ze achterlaat nog jong en beloofd aan een andere vrouw. Met een gedurfde structuur – brieven, dagboekfragmenten en romanvorm – schrijft Hermsen over de duisterste periode in het leven van Belle van Zuylen. De dagboeken waaraan zij in haar brieven refereert zijn nooit gevonden.


Recensies
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘De structuur - brieven, romanvorm en dagboeken – is echt een vondst van Hermsen, daarmee maakt ze de roman intrigerend veelzijdig. Het levert prachtige draden op tussen heden en verleden, knipoogjes en spiegelingen, zonder dat ergens van overlap sprake is. Nauwelijks vallen de verschillen op tussen de historische bronnen en de rest van de roman. Hermsen schrijft in steen gebeitelde zinnen, rotsvast, trefzeker, en op het scherp van de snede. ‘Ne keuvelez pas.’ Hermsen publiceerde eerder een essay over deze van Zuylen-zin, nu brengt ze hem in praktijk. Dat doet ze ijzersterk, intelligent en uitdagend, zelfs biografisch gezien. Kortom: De liefde dus is precies zoals een roman hoort te zijn: zonder gêne tot op het bot.’ (Fleur Speet, Financieel Dagblad)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Op basis van Belle van Zuylens geschriften schreef Joke J. Hermsen een smaakvol en vindingrijk verhaal over het grote mysterie in Belle van Zuylens leven. Belle van Zuylen was in die periode halverwege de veertig, en ongelukkig in haar huwelijk. Wat is er toen gebeurd tussen haar en de jonge bankier? Geen biograaf die uitkomst kan bieden. Dus verplaatst Hermsen zich als romanschrijfster in Belle en Jean-Samuel, en zal ze zich om meer dan een reden verbonden voelen met haar hoofdpersonage: ongeveer even oud als Belle toen, eveneens belezen, en al net zo geboeid door de immer gespannen, spannende verhoudingen man-vrouw, lichaam-geest, vrijheid-moraal. Hartstocht is een ziekte, passie trekt zich niets aan van de moraal, in verliefdheid word je een ander – en denkt pas dan jezelf te zijn.’ (Arjan Peters, in de Volkskrant)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Hermsen koos, om begrijpelijke redenen, voor een ‘mysterieuze’ periode uit het leven van haar idool, zodat ze de vrijheid had om de historische feiten aan te kunnen vullen met verwikkelingen, overwegingen, gevoelsuitstortingen, dialogen en brieven van eigen hand. Hermsen is erin geslaagd een levedig en genuanceerd beeld te geven van haar heldin: driest en gevoelig, plichtsgetrouw en egoistisch, natuurliefhebster en stadsmens. Een steeds terugkerende vraag die zij zichzelf stelt is of ze haar hart en haar gevoel moet volgen of voorrang moet geven aan een algemener belang: huwelijkstrouw, de fatsoensnormen, de eer en reputatie van de familie. Wat is, met andere woorden, de zin van het leven? Het eigen geluk, of dat van anderen? De liefde dus is een levendige en gevarieerde roman met een heuse, klassieke ontknoping, gebaseerd op een noodlottig misverstand.’ (Janet Luis in NRC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Joke Hermsen heeft voor een gedrufde verteltechniek gekozen, waarin een gecontrueerd verhaal, brieven en dagboeken elkaar afwisselen. De inhoud van Belle’s dagboeken vallen samen met een verslag van de overtocht van haar geliefde Jean-Samuel d’Apples naar Amerika. Dit is een meesterlijke vondst. Voor degenen die bekend zijn met het werk van Belle van Zuylen, kan De liefde dus alleen maar een welkome aanvulling zijn. Het is verrassend en spannend en de diepe innerlijke beschouwingen van Belle zijn met veel precisie en schoonheid beschreven. Wie Belle nog niet kende, wil na het lezen van dit gefictionaliseerde levensverhaal beslist meer van haar weten. Het vermengen van feit en fictie heeft ook in deze roman van Joke J. Hermsen heel goed uitgepakt’ (Pauline van der Lans op www.literairnederland.nl)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hart of hoofd. De kwestie waar de liefde de tanden op stuk bijt. Hoe die kwestie verpakt gaat is afhankelijk van tijd, plaats en cultuur. Is het gevoel sterk genoeg om de scherpe randjes van rationele bezwaren te vijlen? Met deze vraag worstelt het romanpersoange Belle van Zuylen in de vierde roman van schrjfster en filosofe Joke J. Hermsen, getiteld De liefde dus. Mooi is te zien hoe de schrijfster ruimte heeft gevonden om haar verbeelding de vrije loop te laten waarbij ze zich toch aan de historische gegevens gehouden heeft. Het sterkst is Hermsen in de meer beschouwende passages. Bijvoorbeeld als Belle in een brief aan een vriend uiteenzet wat er mis kan gaan in de liefde. Liefde die teveel door hartstocht wordt geleid draagt een vernietigende kracht in zich, omdat het ertoe leidt dat twee mensen volledig met elkaar willen versmelten. Daarmee putten ze de bron van de liefde, het vreemd zijn aan elkaar, uit. Een prikkelende gedachte.’
(Marte Kaan, in De Groene Amsterdammer)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Inspirerend genoeg voor een roman die in fictieve dagboekfragmenten en brieven filosofisch onderzoekt wat het wezen van de liefde is, en die de lezer van nu probeert mee te trekken in de roes van deze ’ziekte die hartstocht heet’. Mooi is hoe Hermsen binnen de grenzen van deze waar gebeurde fictie de plot weet uit te bouwen, met een misverstand en een gemiste ontmoeting, zoals het hoort in een liefdesroman. Tot aan de klassieke ontknoping blijft het spannend hoe de affaire zich heeft voltrokken. Fraai is ook het decor van de achttiende eeuw: het politieke gerommel in Parijs, de heftige reizen per koets (aan het begin) en per boot (aan het slot) die de wanhoop van Belle en haar minnaar illustreren en verlevendigen. Ook de omhaal van woorden, de plechtige filosofische bespiegelingen van deze achttiende-eeuwse piekerprinses laten zich lezen als een vlucht in het romantische.’ (Jann Ruyters in Trouw)

Omslag: Jaap de Jonge


Omslag: Nico Richter