Het Dameoffer

Romandebuut over een zoektocht naar de oorsprong, een grote liefde in Parijs en een ambivalente moeder-dochterverhouding.

ISBN 9029520973


Samenvatting
-----------------------------------------------------------------------------------------

Det van Vliet komt na een barre, nachtelijke autorit aan bij het door onkruid overwoekerde Zuid-Franse huis van haar ouders. Ze is niet alleen op de vlucht voor de verstikkende relatie met haar vriend, maar wil ook herinneringen opdiepen aan de zomers die zij in het Zuiden met haar ouders heeft doorgebracht. Sinds die op eigen houtje zijn gaan dwalen door de Noord-Afrikaanse woestijn, zijn zij van het beeldscherm van haar leven verdwenen. Tijdens haar zelfverkozen isolement in het onbehaaglijke en kille huis stuit ze op een ongepubliceerd manuscript van haar moeder, de historica Hannah van Vliet. Het lezen van haar bevlogen liefdesrelaas zet haar op het spoor van een vrouw die ze nog niet kende. Moeder en dochter. Twee generaties, twee stijlen. Het zwaarmoedige idealisme van de jaren zeventig tegenover de nuchtere werkelijkheidszin van de jaren negentig. Twee stemmen die tegen elkaar ingaan, op elkaar afketsen, maar elkaar ook opzwepen en beminnen. 'Het dameoffer' is een meeslepend verhaal over geleefde en geschreven levens, over rouw en (on)trouw, herinnering en verlangen.


Recensies
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het dameoffer is niet alleen een roman over een verstikkende moeder-dochterrelatie…, maar ook een feestelijk verpakte verhandeling over poetica’.
(Elsbeth Etty, in NRC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Het dameoffer is een indrukwekkende debuutroman. Niet alleen de kanppe struktuur, die een verstrengeling van thema's met zich meebrengt, dwingt respect af en maakt Het dameoffer tot een prachtig veelzijdig boek. Ook Hermsens poging om de hoofdpersonen, Det en Hannah, ieder een heel iegen stem te geven, is geslaagd te noemen.'
(Christi M. Klinkert, in Surplus.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Het dameoffer bestaat uit de gewaarwordingen en ervaringen van de vertelster in het hier en nu en haar lectuur van een verhaal dat haar moeder 25 jaar eerder heeft geschreven over de ontmoeting met haar latere echtgenoot. Het is een romantisch relaas over een liefde aan de oevers van de Seine, aan de vooravond van de studentenrevolte van voorjaar 1968, die voor een moment de verbeelding aan de macht leek te zullen brengen.' (Jaap Goedegebuurde, in HP/De tijd)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Aan haar vlot geschreven debuut is te merken dat Hermsen dankbaar heeft kunnen putten uit haar ervaring als essayiste.' (Odile Jansen in Trouw)


terug