Heimwee naar de mens

Heimwee naar de mens is een boek op het snijvlak van literatuur en filosofie. In een reeks prikkelende essays probeert Hermsen de mens terug te vinden die dreigt te bezwijken onder het gewicht van de geschiedenis, oorlogen en de verregaande mechanisering van ons bestaan. De verhouding tussen kunst, filosofie en politiek is een terugkerend thema in deze bundel, met als rode draad de vraag wat de kunst en het denken nog vermogen in politiek onrustige tijden.


Bestel hier Heimwee naar de mens Paperback, €15.00

ISBN 9029515538Samenvatting
-----------------------------------------------------------------------------------------
'Heimwee naar de mens', een boek op het snijvlak van literatuur en filosofie, is niet toevallig van de hand van een filosofe in wier werk de belangstelling voor kunst en verbeelding vanaf het vroegste moment aanwezig is geweest. In een reeks prikkelende essays probeert zij de mens terug te vinden die dreigt te bezwijken onder het gewicht van de geschiedenis, (godsdienst) oorlogen en de verregaande mechanisering van het bestaan. De bundel opent met een fascinerend tweeluik over Antigone, de klassieke heldin uit Sophocles' gelijknamige treurspel. Zij staat als rebel en bewuste paria model voor het heimwee naar menselijkheid, een thema dat ook in andere stukken wordt aangesneden. Antigone verbeeldt voor Hermsen de radicale, compromisloze houding van de kunstenaar die weigert het op een akkoordje te gooien met politieke machthebbers, maar die daarmee het eigen leven en dat van anderen in gevaar brengt. De verhouding tussen kunst, filosofie en politiek is een terugkerend thema in deze bundel. In het tweeluik over Hannah Arendt, filosofe tegen wil en dank die net als Harry Mulisch 'het proces van de eeuw tegen Eichmann' versloeg, staat de kwestie van banaliteit van het kwaad centraal die voortkomt uit gedachteloosheid. In een ander essay plaatst Hermsen kritische kanttekeningenbij de manier waarop Georges Bataille het gebruik van geweld legitimeert ten behoeve van de eigen extatische ervaring. Liever volgt ze Ingeborg Bachmann bij haar zoektocht naar het ontzegbare. Het essay over de in Nederland te onrechte nog onbekende filosofe Sarah Kofman geeft een inkijkje in de meeslepende manier waarop Kofman het werk van Nietzsche en Freud ontrafelt. Als rode draad door dit en andere essays loopt de vraag wat de kunst en het denken nog vermogen in politiek onrustige tijden.Recensies
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Strijdlustig en belezen is de filosofe en romanschrijfster Joke J. Hermsen in de essaybundel Heimwee naar de mens. Als de essayiste in deze collectie lezenswaardige stukken ergens voor pleit, is het de subtiele balanceerkunst tussen leven en werk, het streven een unieke stem te laten horen zonder te vluchten of ten onder te gaan, filosofie te bedrijven die zich niet afkeert van de politiek, vrij te zijn vanuit de gebondenheid aan het lichaam – en niet de vrijheid van de virtuele wereld te verkiezen, omdat die weg eerder een stap terug is in de anonimiteit.' (Arjan Peters, in De Volkskrant)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Hermsen houdt in een reeks essays een stevig pleidooi voor kunst die zich verzet tegen zinloosheid en apathie. Het is een prikkelend, rijk en inspirerend boek.'
(Koen Vergeer, in De Morgen).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heimwee naar de mens kwam op de shortlist van de Socrates Wisselbeker 2004.


terugOmslag: Nico Richter