Tweeduister

Een historische roman over de Engelse kunstenaarsgroep Bloomsbury en een fascinerende verbeelding van de jaren tussen de twee wereldoorlogen, waarin kunst wordt geconfronteerd met politiek en liefde met geweld.


Bestel hier Tweeduister Paperback, €15.00


ISBN 9029521953Recensies
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Hermsen nam de levens van Virginia Woolf en T.S. Eliot als uitgangspunt van haar roman en herschiep ze in een fictioneel verhaal. Het resultaat is, in één woord, een prachtroman. (…) Getroubleerde levens zijn het, van twee succesvolle schrijvers die minder gelukkig zijn in hun huwelijk. (…) Ook vormen de gruwelen van de de Eerste Wereldoorlog een terugkerend element. Daarnaast brengt Hermsen een bezoek aan de Parijse linkeroever en schildert ze het opkomend nazisme. Uit de overvloed aan ideeen en thema's dringt zich één overkoepelende gedachte naar voren: de noodlottige voortgang van de tijd, de onmogelijkheid gedane zaken ongedaan te maken, en het verzet daartegen in kunst en literatuur. (…) Hermsen is niet bezweken onder het gewicht van de reputaties van Woolf en Eliot. Ze heeft de dialogen fris en levendig gehouden, de scènes wisselen elkaar in hoog tempo op. Tweeduister is als ambitieuze roman, als schets van een tijdperk en van een gefnuikt huwelijksleven, buitengewoon geslaagd.'
(Thomas van den Bergh, in Elsevier)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Zo groeit Tweeduister boven de anekdotiek van een reeks schrijverslevens uit tot een tijdsbeeld in de vorm van een web van relaties en overtuigingen, waarin op de voorgrond een spannende en tragische, persoonlijke geschiedenis verweven wordt met de officieele, en, op een hoger plan, kunst wordt geconfronteerd met engagement, liefde met religie, geweld met pacifisme. Het grote aantal bekende personages, (waaronder ook Netty Nijhoff, Elisabeth de Roos, Marlow Moss, Djuna Barnes en Gertrud Stein), illustreert ontluisterend hoe mensen op verschillende niveaus in hun artistieke, morele en persoonlijke bekommernissen een nieuw evenwicht zochten op een maatschappelijk scharnierpunt in de Europese geschiedenis. Tweeduister is een heuse krachttoer, met veel precies geduld en een groot evocatief vermogen tot stand gebracht.'
(Jos Borré, in De Morgen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Tweeduister betekent schemering. Hermsen gebruikte het als titel voor haar grootse historische roman over de Bloomsbury groep. (…) De roman heeft een dramatische kracht. In feite een tamelijk destructieve kracht die je als lezer aan het eind met een beroerde boodschap achterlaat: tegen het geweld van de geschiedenis is niets bestand.' (Jan-Hendrik Bakker, in Haagsche Courant)

`Tweeduister, waarin T.S. Eliot, Virginia Woolf en Bertrand Russell hun opwachting maken, is een heuse krachttoer, met veel precies geduld en een groot evocatief vermogen tot stand gebracht.’ (Jos Borré, in De Morgen).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Met Tweeduister treedt Joke Hermsen met vanzelfsprekend gemak in de voetsporen van Hella S. Haase die al een halve eeuw de leading lady van de historische roman is. Haar tweede roman leest als een interpretatie van de denk- en gevoelswereld die we alleen kennen uit de Engelse boeken waarin het oorlogstrauma van een generatie in de loopgraven is verwoord. Waag je als moderne auteur uit het ingepolderde deltagebied maar eens aan zulke thema's. Daar zijn lef, zelfvertrouwen en inlevingsvermogen voor nodig. De filosofe op schrijverspad blijkt daar in ruime mate over te bezitten. Hermsen slaagt er niet alleen in om de wanhoop en sleetse plekken in de huwelijken van Eliot en Woolf bloot te leggen, zij roept bovenal de literaire wereld op in het Londen van de tussenoorlogse jaren. Ze komt zo dichtbij haar figuren als een mens maar valt te benaderen. Dat maakt het lezen van haar roman tot een literaire sensatie.'
(Wim Willems in Psychologie Magazine)


terug