Portfolio

• Teksten in opdracht / artikelen in dag- en weekbladen    
• Lezingen over filosofische en maatschappelijke kwesties
   
 

• Workshops ‘Kairosvisie’ voor (semi)overheid & bedrijfsleven.
 
 

• Curriculum Vitae
• English summary lecture on Time  
     

Teksten in opdracht (selectie)Teksten in opdracht (selectie)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst voor de catalogus van Rinke Nijburg (2009). Gemeentemuseum Arnhem
‘Je moet je leven veranderen. Rainer Maria Rilke en Peter Sloterdijk’, in: Cultuur onder vuur, Huis voor de kunsten Limburg (2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst voor de catalogus Stervelingen van Margriet Luyten (2010), over de serie foto portretten ‘honderdjarigen’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst voor de catalogus van Stil Even, expositie (2012) over het stilleven in de Nederlandse schilderkunst, Stedelijk Museum Zwolle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekst voor “De Ander’ (2013), uitgave van Mozes en Aaronhuis Amsterdam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Uit de tijd vallen’. Tekst bij artist book fotografe Marlies Hulsebos, 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vier seizoensverhalen voor het tijdschrift Het vermoeden (2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Losse artikelen in boeken, tijdschriften en dag-en weekbladen
(selectie)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘De nieuwe dingen. Denken over technostress’. In: Nieuwe mythes. De waarheid is een vrouw Amsterdam: Cossee (2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Ontzielde lichamen en bezielde kunst’, in Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur
nr. 66 (2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Rousseau et les femmes’, in Groene Amsterdammer juni 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Tijd en stillevens’, in Tableau, tijdschrift voor beeldende kunst, juni 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘De tijd wappert aan de mast’, nawoord bij de vertaling van Mrs Dalloway van Virginia Woolf. Perpetua reeks Athenaeum (2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Hannah Arendt: de film’, in De Groene Amsterdammer (april 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘We willen Hannah Arendtscholen’, Volkskrant (juni 2013).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Geef de leraar zijn klas terug’, in Vrij Nederland (feb 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

terug naar overzicht• Lezingen over filosofische en maatschappelijke kwesties


Lezingen over filosofische en maatschappelijke kwesties
(selectie)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing (2011) over tijd en leiderschap voor de Foundation for Natural Leadership.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing (juni 2011) voor de IGMO Summit ism Vlerick Management School.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing over Kairos voor Toneelgroep Amsterdam (nov 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing (okt 2011) voor alumni Nijenrode over tijd en leiderschap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing voor personeel en organisatie Cliniclowns (feb 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing (mrt 2011) voor het Henk Chabot Museum Rotterdam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing voor bestuur en werknemers Filmacademie (feb 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opening tentoonstelling ‘Stil Even’ Stedelijk Museum Zwolle (2012)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing (juni 2012) voor netwerk psychiaters en zorgverleners, Amersfoort
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing voor Burgemeester en wethouders van Den Bosch, januari 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing over tijd en technostress voor bestuur Cap Gemini (november 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing over tijd en creativiteit voor Ondernemersvereniging HOS Haarlem (okt 2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workshop over tijd en veranderingsprocessen. Kessel en Smits (2013)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing voor Studium Generale Groningen 12 oktober 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lezing voor Kunst & Wetenschap cafe, Eersel (april 2011)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse lezingen en gastcolleges voor universiteiten, hogescholen, bibliotheken,
boekhandels, filmhuizen, literaire en kunstverenigingen en menige ‘nacht voor de filosofie.’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onderwerpen voor lezingen (selectie)

• Tijd en creativiteit
• Onderwijs en de positie van de docent
• Filosofie en kunst: een bondgenootschap
• Digitale transformatie en de menselijke maat
• Chronos en Kairos: twee gezichten van de tijd
• Kunst en politiek: de mantra van Thorbecke
• ‘Verliefde vriendschap’: een nieuwe ontwerp voor de liefde in de 21e eeuw.
• Literatuur en de noodzaak van het verhalen vertellen
• Enthousiasme en inspiratie vanuit filosofisch perspectief
• De mens is een initium: begin en initiator.

terug naar overzicht
referenties lezingenReferenties lezingen en workshops
(selectie)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Joke Hermsen heeft op 31 januari 2011 een lezing gehouden voor de Foundation for Natural Leadership. Het onderwerp van de lezing was: Stil de tijd en natuurlijk leiderschap. Door een helder betoog, wetenschappelijk onderlegd en met humor gebracht, was zij in staat om haar gehoor van een honderdtal directeuren zeer te boeien. Het verschil tussen chronos en kairos komt nog regelmatig terug bij uitwisselingen’. Johan Bontje, directie Foundation for Natural Leadership

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Joke Hermsen is erin geslaagd op eigen wijze haar visie op “Stil de tijd” weer te geven. Op ons publiek van een 100-tal ondernemers (meestal no-nonsens) heeft zij in elk geval veel indruk gemaakt met haar lezing : sommigen kwamen tot rust, anderen werden verward, weer anderen enthousiast.’ Prof. Hans Crijns van de Vlerick Management School
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Joke Hermsen was onze gast tijdens het Advanced Management Program (Nyenrode). Deze groep bestaat uit 25 (statutair) directeuren van Nederlandse ondernemingen. Joke heeft ons tijdens de workshop laten voelen welke dimensies tijd en tijdbeleving hebben en welke maatschappelijke vraagstukken dat oplevert in de huidige 'snelle' wereld. Het was voor ons een zeer inspirerende, tot nadenken stemmende, bijeenkomst’ Richard (R.L.J.) de Way Directeur Particulieren – Rabobank
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Toen ik Joke Hermsen uitnodigde om een lezing te houden in het Chabot Museum was ik niet alleen aangenaam verrast over de oprechte interesse en betrokkenheid die ik direct ervoer, maar bovenal over de daaropvolgende zeer gedegen voorbereiding en persoonlijke aanpak in het voortraject. Hierdoor was de lezing ook daadwerkelijk wat je noemt 'op maat' gemaakt, fraai aangepast aan de museale setting en sloot deze wonderwel goed aan bij ons specifieke publiek. Hermsen weet haar publiek zeer te boeien en mee te nemen in haar gedachtegangen. Dat maakt indruk en draagt er toe bij dat complexe vraagstukken helder en inzichtelijk worden overgebracht.’ Jisca Bijlsma Directeur Chabot Museum Rotterdam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Geïnspireerd door het boek ‘Stil de tijd’, is Joke Hermsen uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst van zorgprofessionals in de GGZ, bij PsyQ. De lezing werd heel enthousiast ontvangen. En dat geldt niet alleen haar boeiende presentatiestijl, die bijna dwingt om stil te staan bij het fenomeen 'tijd'. De lezing sluit goed aan bij een - maatschappelijke, maar ook binnen onze instellingen - beweging die er is om niet op alle vragen snel antwoord meer te willen geven. Om weer meer ruimte in te bouwen voor reflectie, en een wens om een andere manier van werken te integreren in de huidige. ‘ Dr. Irma P.A.M. Huijbrechts Wetenschappelijk Onderzoek & Zorginnovatie PsyQ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Met veel genoegen denk ik terug aan de lezing die Joke Hermsen voor het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch hield. Boeiend, leerzaam, inspirerend en prettig. Het thema raakt iedereen. Zeker druk bezette en veel bevraagde publieke bestuurders’ Mr. Dr. Ton Rombouts / Burgemeester van ‘s-Hertogenbosch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Filosofe en schrijfster Joke Hermsen gaf in de lezingenreeks 'De tredmolen van de tijd' van Studium Generale Groningen een boeiende lezing over haar boek 'Stil de tijd'. De grootste collegezaal van het Academiegebouw van de RUG zat bomvol: 340 bezoekers, waaronder 100 studenten. Een uiterst geslaagd optreden van een volleerd spreekster." Guus Termeer / Studium Generale Groningen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Het Cafe voor Kunst en Wetenschap (KW-Cafe) organiseert al 20 jaar lezingen. We streven daarbij naar ‘de beste sprekers uit het Nederlandstalig gebied’. Alle informatie hierover kunt u vinden op www.kw-cafe.nl . De slotavond van het seizoen werd gehouden door Joke Hermsen. Een zeer boeiende lezing voor een zeer ‘volle zaal’ (ruim 250 bezoekers!) hetgeen voor het KW-Cafe niet standaard is. Het publiek was zeer tevreden. Wij kunnen Joke Hermsen van harte aanbevelen! Een aanrader voor iedereen!’ Namens het KW-Cafe, Frans van Alebeek, voorzitter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


terug naar overzicht

   
     
curriculum


Curriculum Vitae Joke J. Hermsen  

   


Opleiding   VWO, Buitenveldert Lyceum Amsterdam, 1979
---------------------------------------------------------------------------------------
Doktoraal examen Franse Taal en Letterkunde, bijvak filosofie. Scriptie over: Simone de Beauvoir. VU, Amsterdam, 1984
---------------------------------------------------------------------------------------
Doktoraal examen Algemene Literatuur Wetenschap en Filosofie. Scriptie: Schaduwschrift. Over filosofie, literatuur en psychoanalyse. VU, Amsterdam, 1986
---------------------------------------------------------------------------------------
Post-doktoraal diploma (DEA) filosofie, Science des Textes et Documents, thèse over Littérature, philosophie et psychanalyse, begeleiding: Prof.dr. J. Kristeva en Prof. dr. S. Kofman, Université de Jussieu, Paris VII, 1987
---------------------------------------------------------------------------------------
Doktoraat Letteren en Filosofie aan de Universiteit Utrecht, 1993


   


Functies   Toegevoegd onderzoeker Sociale filosofie, Fac. der Wijsbegeerte, UVA, 1987
---------------------------------------------------------------------------------------
AIO aan de Letterenfaculteit van de R.U.U. Promotie 23-11-93 op diss.: Nomadisch narcisme, Sekse, liefde en kunst in het werk van Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann o.l.v. Prof. dr. R. Braidotti, 1988-1993
---------------------------------------------------------------------------------------
Post-doc onderzoeker aan de Faculteit der Wijsbegeerte, van de KUB te Tilburg. Titel onderzoeksproject: Hannah Arendt en Emmanuel Levinas: Taal, politiek en kunst, 1995-2000
---------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdredacteur van Boekman, Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 2002-2006
---------------------------------------------------------------------------------------
Docent en sectievoorzitter filosofie aan Pieter Nieuwland-Cygnus gymnasium, 2008-2010
---------------------------------------------------------------------------------------
Schrijver en publicist. Spreker op congressen over filosofie en literatuur en over o.a. tijd, duurzaamheid en veranderend leiderschap.
---------------------------------------------------------------------------------------
Workshops filosofie in de Franse Bourgogne. Informatie: www.amormundi.nl
Masterclasses Proza schrijven. Ook begeleiding van individuele trajecten.


   


    Redactie lidmaatschappen, bestuurlijke fucties en overige    
   
Redactie- cq redactieraadslid van Lust & Gratie, 1989-2002
---------------------------------------------------------------------------------------
Redactieraadslid van Nexus, Tijdschrift voor cultuur en filosofie, 1994-1998
---------------------------------------------------------------------------------------
Redactie- cq redactieraadslid van Tijdschrift voor Genderstudies, 1989-1995
---------------------------------------------------------------------------------------
Jan Hanlo Essay prijs voor essay over (gewelddadige) kunst van Armando en Marlene Dumas, getiteld: 'Unheimlich mooi' (In Tirade), 1999
---------------------------------------------------------------------------------------
Nominatie voor de Socrates wisselprijs voor Heimwee naar de mens, 2003
---------------------------------------------------------------------------------------
Lid van de Adviesraad van het Fonds voor de Letteren, A'dam, 1997-2002
---------------------------------------------------------------------------------------
Lid van de redactieraad van de S.L.A.A. te Amsterdam, 2000-2010
---------------------------------------------------------------------------------------
Jurylid Anna Bijns prijs Poezie 2004
---------------------------------------------------------------------------------------
Lid van de Beoordelingscommissie van ARTI, te Amsterdam, 2004-2009
Ballotage nieuwe leden en mede inrichten van divers aantal Nieuwe Leden exposities.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lid van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2006-2010
---------------------------------------------------------------------------------------
Lid van het bestuur van de I.A.P.H. (Internationale vereniging voor vrouwelijke filosofen), 2006-2012
---------------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter van de denktank Sociale Cohesie van de baarsjes, 2006-2009
---------------------------------------------------------------------------------------
Mentor van jonge schrijvers en kunstenaars bij Kunstenaars & Co, te Amsterdam, 2008-2012
---------------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter jury Frans Kellendonk Prijs 2008
---------------------------------------------------------------------------------------
Martin van Amerongen publieksprijs voor visueel essay 'Elke mening telt. Telt elke mening'? 2009
---------------------------------------------------------------------------------------
Halewijn literatuurprijs 2008 voor hele oeuvre
---------------------------------------------------------------------------------------
Nominatie Libris literatuurprijs 2009 voor De liefde dus
---------------------------------------------------------------------------------------
Jurylid Libris literatuurprijs 2010
---------------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter jury Geert Groote prijs
---------------------------------------------------------------------------------------
Winnaar Jan Hanlo essay prijs 2011 voor Stil de tijd
---------------------------------------------------------------------------------------
Nominatie AKO literatuurprijs voor Blindgangers 2013
---------------------------------------------------------------------------------------
Nominatie Opzij literatuurprijs voor Blindgangers
---------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter jury Geert Groote prijs 2011
---------------------------------------------------------------------------------------
Nominatie Boekdelen prijs voor De liefde dus 2011
---------------------------------------------------------------------------------------
Opening en mede organisatie van tentoonstelling 'Stil even' Stedelijk Museum Zwolle
---------------------------------------------------------------------------------------
Bestuur MHT9 Intercultureel platform Amsterdam 2010-2013
---------------------------------------------------------------------------------------
Bestuur en organisatie Zomeracademie Arthel Filosofie & Kunst. 2012 - heden
---------------------------------------------------------------------------------------
Kairos best verkochte filosofie boek 2014
---------------------------------------------------------------------------------------


   


Publicaties   Hermsen, J.J. (1998). Het dameoffer, (roman) Amsterdam: Arbeiderspers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2001). Tweeduister, (roman) Amsterdam: Arbeiderspers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2003). Heimwee naar de mens. Essays over kunst en filosofie. Amsterdam: AP
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2005). De profielschets. (roman). Amsterdam: Arbeiderspers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2008). De liefde dus (roman). Amsterdam: Arbeiderpers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2009). Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst. (essay). Amsterdam: Arbeiderspers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2010). Windstilte van de ziel (essay). Amsterdam: Ten Have/ Arbeiderspers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2012). Blindgangers (roman). Amsterdam: Arbeiderpers
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (2014). Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. (essay). Amsterdam: Arbeiderpers

   


Overige publicatiesterug naar overzicht
  Hermsen, J.J. en Plas, R. van der, (eds) (1990). Belle van Zuylen tussen Verlichting en Romantiek. Amsterdam: Van Gennep
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. en Lenning, A. van, (eds) (1991). Sharing the Difference.­ New York/London: Routlegde
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (1993). Nomadisch narcisme. Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann. (Dissertatie) Kampen: Kok Agora
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. (ed.) (1997) Het denken van de ander. Kampen: Kok Agora
---------------------------------------------------------------------------------------
Hermsen, J.J. en Villa, D. (eds) (1999). The Judge and the Spectator. Hannah Arendt's Political Philosophy, Leuven: Peeters


   
English summary of lecture on Time
terug naar overzicht
  English summary of lecture on Time

Who owns time? This may seem a simple question. Time is ours, you would think, because everybody gets a brief sojourn in time. Whether you emphasize the ticking away of the available amount of time to an expanding past or the heralding of a future that is slowly coming within reach depends of course on your character, age and circumstances. But we also have to state that over the past 150 years our experience of time has undergone a fundamental change. So much so, in fact, that we might ask ourselves if we can still regard time as something that is ours.

Many of our everyday expressions and sayings are about time. You can have too much or too little of it, you can manage, serve or mark it, it can heal wounds or you can be ahead of it. Time plays a leading part in our lives, but time also escapes us, slips through our fingers, as soon as we try to get to the heart of it. Of course we can explain the precise workings of a clock, but we cannot put our finger on what this clock alludes to: time. Time is one of the greatest riddles of life, as both philosophers and contemporary scientists have stressed. The only thing that we can say today with any certainty is that we experience time as something that seems to be accelerating more and more and as something we appear to be having less and less of.

In this lecture I will speak about the influences time - as a product of scarcity and acceleration - has on our mind and creativity. What is the effect of our “staccato culture” on our mental wellbeing? The Greek philosophers distinguished two gods of time, Chronos & Kairos. What is the difference between these two dimensions of time? Who was Kairos and why should we learn more about this god of the ‘right moment’ and right mesure’? Kairos represented change, a new beginning and creativity in classical Greek Philosophy. In modern times Kairos has been interpreted as the right moment for change, development and the creation of the new.

What can we do to regain another, less stressfull, experience of time? Will time be the new luxury product? In my lectures on Time I combine philosophical approaches of time with a social analysis of our experience of time and the new communication technology. What are the dangers of ‘digibesitas’ or ‘online neurosis’ for our social and mental capacities? We will have to develop a multi-disciplinary thinking, including neurology and brain research, about time and new technology in order to control the stress symptoms of modern society.